Racerent

Po Rajdzie Dolnośląskim /After Rally of Lower Silesia

04.11.2014
Rajd Dolnośląski

16-18.10.2014r. odbyła się ostatnia tegoroczna runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski - 24 Rajd Dolnośląski. Udział wzięły 2 załogi obsługiwane przez nasz serwis.

16-18.10.2014 took place last year's round of Polish Rally Championship - Rally 24 Lower Silesia. 2 crew took part supported by our service.

Rajd Dolnośląski

Jan Chmielewski/Jakub Gerber

7 miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu oraz 1 miejsce w klasie 5 - tym samym po raz drugi załoga otrzymała tytuł Mistrza Polski w kategorii 2WD (aut napędzanych na jedną oś). Serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku oraz życzymy dalszych sukcesów.

7th place overall in the race and 1st in Class 5 - the same the second time the crew received the Polish Championship in the 2WD category ( cars driven for one axis) . Congratulations of the result and wish you continued success.

Jan Chmielewski:

Obroniliśmy tytuł Mistrzów Polski w kategorii 2WD! To dla naszego zespołu wielki sukces, szczególnie biorąc pod uwagę, że w zakończonym właśnie sezonie nie wszystko przebiegało w taki sposób, jakiego byśmy sobie życzyli. Zdobycie kolejnego tytułu to jednak wspaniałe uczucie, bowiem pozwala ono zapomnieć o trudach i jest niezwykle przyjemnym wynagrodzeniem za całoroczną pracę. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszego teamu. Rajdy do wbrew pozorom sport zespołowy i dopiero składowa kilku czynników pozwala marzyć o mistrzowskim laurach. Ukłony kieruję w stronę sponsorów, bez których nie moglibyśmy nawet marzyć o tegorocznych startach, dziękuję mechanikom z Race Rent-u za bezawaryjny sprzęt oraz wszystkim pozostałym członkom zespołu, którzy podczas każdej rundy RSMP wykazywali się wzorową pracą i zaangażowaniem. Wyrazy szacunku kieruję także w stronę moich konkurentów – rywalizacja w tak mocnej stawce to był dla nas prawdziwy zaszczyt. Na koniec składam serdeczne podziękowania dla wspaniałych rajdowych kibiców. Wasze wsparcie było naprawdę odczuwalne i dodawało nam skrzydeł do walki.

Defended the title of Polish Champion in 2WD category ! It's for our team great success , especially considering that just ended season not everything proceeded in a manner which we would wish . Winning another title but it 's a great feeling , because it allows to forget about the hardships and is a really nice reward for a year-round job. We would like to thank all those who contributed to the success of our team . Rallies in spite of appearances, team sport , and only component of several factors can dream of a championship laurels. I address bows toward the sponsors , without who we could not even dream of this year's rides , thank mechanics of Race Rent- in for trouble-free equipment and all the other members of the team who, during each round of the Polish Rally Championship showed the exemplary work and commitment. Compliments also go towards my competitors - competition in such a strong competition it was a real honor for us . At the end of a heartfelt thank you for the great racing fans. Your support was really noticeable and an added wings to fight us.

Jakub Gerber:

W kategorii 2WD startowało w tym sezonie wielu bardzo dobrych zawodników, ale mistrzem mógł zostać tylko jeden z nich. Tym bardziej przyjemnym uczuciem było, kiedy to my odbieraliśmy puchary za zwycięstwo w „ośce”. Myślę, że walcząc z konkurencją, czasami na ułamki sekund, udowodniliśmy, że nie tylko w klasyfikacji generalnej RSMP rywalizacja jest wyrównana i emocjonująca. Jestem bardzo szczęśliwy, że wspólnie z Jankiem byliśmy częścią tego widowiska. Ostatnimi czasy docierają do nas sygnały o planach połączenia w roku 2015 Mistrzostw Polski z Rajdowym Pucharem Polski. Jeżeli znajdą one odzwierciedlenie w faktach, możemy być pewni, że w kolejnym sezonie będziemy świadkami jeszcze bardziej zaciętej walki w 2WD.

In the 2WD category competed in this season many very good players , but the champion could be just one of them. The more pleasant feeling was when we received trophies for winning the " axis " . I think that fighting with competitors, sometimes fractions of a second , we have proved that not only in the overall RSMP rivalry is aligned and exciting. I am very happy that together with Janek were part of the spectacle . Recently reach us signals about the plans call in 2015 from Rally Championships Polish Cup . If they will be reflected in the facts , we can be sure that next season we will see even more fierce fighting in 2WD.

Rajd Dolnośląski

Jakub Brzeziński/Bartłomiej Boba

Po wygranym 42 Rajdzie Świdnickim, 29 Rajdzie Karkonoskim oraz 60 Rajdzie Wisły w Rajdowym Pucharze Polski - "Colin" postanowił pójść wyżej. Debiutując w RSMP - 24 Rajdzie Dolnośląskim wraz z Bartłomiejem Boba zajął 13 miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 3 miejsce w klasie 6. Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze osiągnięcia.

After winning the 42 Rally Świdnica , 29 Karkonoski Rally, 60 Rally Wisła in Polish Cup - "Colin " decided to go higher. Debuting in the Polish Rally Championship - Rally 24 Lower Silesia , along with Bartłomiej Boba took 13th place in the overall standings and 3rd in class 6. Congratulations and good luck for further developments.

Event Race